La Col·lecció

Dalí i Domènech, Salvador

Retrat de Gala amb dues costelles de xai en equilibri sobre la seva espatlla

Data
c. 1934
Tècnica
Oli sobre fusta
Dimensions
6,8 x 8,8 cm
Ubicació
Teatre-Museu Dalí

Fent referència a aquest fantàstic i diminut retrat Dalí ens explica a La Vida Secreta: "Així que estiguérem instal·lats a Portlligat, vaig pintar un retrat de Gala amb un parell de costelles crues damunt l'espatlla. Això significava, com vaig saber més tard, que en lloc de menjar-me-la a ella, havia decidit de menjar-me un parell de costelles crues. Les costelles crues eren, en efecte, les víctimes expiatòries del sacrifici avortat- com el marrà d'Abraham i la poma de Guillem Tell. (...) Les meves representacions comestibles, intestinals i digestives d'aquella època van anar agafant un caràcter com més anava més insistent. Desitjava menjar-m'ho tot i projectava la construcció d'una taula de grans dimensions feta tota d'ous durs, de manera que es pogués menjar".

Salvador Dalí, La vida secreta de Salvador Dalí. A Obra completa, vol. I, Textos autobiogràfics, Destino, Fundació Gala-Salvador Dalí, Barcelona, Figueres, 2003, p. 764-765.

© Salvador Dalí, Fundació Gala-Salvador Dalí, Figueres, 2014.

Reserva de drets

Els drets de propietat intel·lectual de les obres de Salvador Dalí i, per tant, de les reproduïdes en aquesta pàgina web, són titularitat de l'Estat Espanyol, cedits en exclusiva a la Fundació Gala – Salvador Dalí.

D'acord amb la legislació vigent en matèria de propietat intel·lectual, queda prohibida la reproducció (total o parcial), la distribució, la transformació, la comunicació pública, la posada a disposició interactiva, així com qualsevol altra explotació, per qualsevol mitjà, de les obres contingudes en aquesta pàgina web.

Qualsevol explotació de les obres de Salvador Dalí queda subjecta a la necessitat de sol·licitar autorització prèvia a VEGAP (91 532 66 32/ 93 201 03 31; www.vegap.es) i d'obtenir la corresponent llicència. La infracció dels drets de propietat intel·lectual de les obres de Salvador Dalí serà perseguida d'acord amb la legislació vigent.

  • Retrat de Gala amb dues costelles de xai en equilibri sobre la seva espatlla

    Retrat de Gala amb dues costelles de xai en equilibri sobre la seva espatlla