La Col·lecció

Dalí i Domènech, Salvador

Composició satírica

Data
1923
Tècnica
Oli sobre cartró
Dimensions
138 x 105 cm
Ubicació
Teatre-Museu Dalí

Composició de clara inspiració matissiana, amb coincidències plenes amb La dansa de Matisse. Cal assenyalar així mateix l’aportació de personatges d’esperit satíric, concentrats a l’angle inferior esquerre de l’oli, que tenen a veure amb l’estètica popular de la ceràmica. Ens recorda aquí Dalí la iconografia popular russa, sobretot la que representa Marc Chagall. Obra no exempta d’ironia i sàtira dalinianes pel doble significat d’algun dels instruments que toquen els personatges.

© Salvador Dalí, Fundació Gala-Salvador Dalí, Figueres, 2014.

Reserva de drets

Els drets de propietat intel·lectual de les obres de Salvador Dalí i, per tant, de les reproduïdes en aquesta pàgina web, són titularitat de l'Estat Espanyol, cedits en exclusiva a la Fundació Gala – Salvador Dalí.

D'acord amb la legislació vigent en matèria de propietat intel·lectual, queda prohibida la reproducció (total o parcial), la distribució, la transformació, la comunicació pública, la posada a disposició interactiva, així com qualsevol altra explotació, per qualsevol mitjà, de les obres contingudes en aquesta pàgina web.

Qualsevol explotació de les obres de Salvador Dalí queda subjecta a la necessitat de sol·licitar autorització prèvia a VEGAP (91 532 66 32/ 93 201 03 31; www.vegap.es) i d'obtenir la corresponent llicència. La infracció dels drets de propietat intel·lectual de les obres de Salvador Dalí serà perseguida d'acord amb la legislació vigent.

  • Composició satírica

    Composició satírica