La Col·lecció

Dalí i Domènech, Salvador

La venus qui sonriu

Data
C.1921
Tècnica
Tremp sobre cartró
Dimensions
51,5 x 50,3 cm
Ubicació
Teatre-Museu Dalí

Al conjunt de trets sensuals -o clarament sexuals- hi correspon el rostre somrient de la noia que "s'ofereix", de la mateixa manera que "s'ofereixen", en primer terme, unes menges (vi, fruita...) en consonància amb el paisatge: una cala solcada per dues veles llatines amb el seu reflex corresponent. El quadre -oli sobre cartró-, que utilitza per a la marina del fons una tècnica puntillista freqüent en la pintura de Dalí entre el 1921 i el 1922, fou pensat probablement com una versió irònica dels arquetips femenins propis del noucentisme. Així ens ho fan suposar el rostre vulgar de la noia, els pits dreçats i les cames obertes, trets tots ells que, en comptes d'una citació en forma d'homenatge, semblen més aviat una distorsió sarcàstica de les figures idealitzades de Giorgione. Això ens duu a pensar que el model d'aquest nu seria no tant la Venus de Giorgione, sinó més aviat la figura ajaguda que Joaquim Sunyer havia col·locat al centre de la seva Pastoral, una obra del 1910-11 que se sol valorar com un dels primers passos madurs de l'estètica noucentista. De fet, la semblança entre les dues figures femenines -la de Dalí i la de Sunyer- és molt gran. Si aquest fos el cas, el comentari irònic sobre l'estètica i el pensament noucentista quedaria encara més reforçat.

© Salvador Dalí, Fundació Gala-Salvador Dalí, Figueres, 2014.

Reserva de drets

Els drets de propietat intel·lectual de les obres de Salvador Dalí i, per tant, de les reproduïdes en aquesta pàgina web, són titularitat de l'Estat Espanyol, cedits en exclusiva a la Fundació Gala – Salvador Dalí.

D'acord amb la legislació vigent en matèria de propietat intel·lectual, queda prohibida la reproducció (total o parcial), la distribució, la transformació, la comunicació pública, la posada a disposició interactiva, així com qualsevol altra explotació, per qualsevol mitjà, de les obres contingudes en aquesta pàgina web.

Qualsevol explotació de les obres de Salvador Dalí queda subjecta a la necessitat de sol·licitar autorització prèvia a VEGAP (91 532 66 32/ 93 201 03 31; www.vegap.es) i d'obtenir la corresponent llicència. La infracció dels drets de propietat intel·lectual de les obres de Salvador Dalí serà perseguida d'acord amb la legislació vigent.

  • La venus qui sonriu

    La venus qui sonriu