Gala/Dalí: imatge i mirall

  • Gala/Dalí: imatge i mirall

    Gala/Dalí: imatge i mirall

Mirall, del llatí mīracŭlum 'prodigi, fet admirable' (derivat de mīrus 'meravellós', 'sorprenent').

Les imatges habitades per Gala i Salvador Dalí no deixen mai de fascinar qui les mira. En aquesta mostra, el recorregut per les vides de l'artista i la musa permet establir correspondències suggestives entre les diferents fotografies que els immortalitzen. Entrem, així, en una mena de joc especular que convida a transcendir el món de les aparences al mateix temps que interpel·la la memòria col·lectiva.

La mostra ha estat comissariada per Rosa M. Maurell i Bea Crespo, amb la direcció científica de Montse Aguer.