Salvador Dalí y la ciencia, más allá de una simple curiosidad

Carme Ruiz.
Centre d'Estudis Dalinians. Fundació Gala-Salvador Dalí

Pasaje a la Ciencia, 2010

Què tenen en comú Stephen Hawking, Ramon Llull, Albert Einstein, Sigmund Freud, el "Cosmic Glue", Werner Heisenberg, Watson i Crick, Dennis Gabor o Erwin Schrödinger? La resposta és senzilla: Salvador Dalí, artista genial, que va desenvolupar múltiples facetes; un català universal que va mantenir una gran estimació cap a la seva terra, l'Empordà.

Article publicat a Pasaje a la Ciencia, núm. 13, juny 2010.

Pdf disponible en castellà i anglès.

Veure tots els textos en descàrrega

Salvador Dalí, Dibuix preparatori per a Leda atòmica, 1947 Salvador Dalí, Dibuix preparatori per a Leda atòmica, 1947