Expertització d'obra

La Comissió d'Autenticació i Catalogació ofereix el seu servei d'expertització per obra única -olis, aquarel·les i dibuixos- per tal d'autenticar-ne l'autoria de Salvador Dalí. En cap cas, la Comissió emetrà judicis de valor econòmic ni farà taxació de les obres.

Si us interessa aquest servei, llegiu la informació i ompliu el formulari.