Fons documental. Correspondència

  • Carta autògrafa de Matila Ghyka a Salvador Dalí, c.1947

  • Carta autògrafa de René Magritte a Gala i Salvador Dalí, 1940

  • Carta autògrafa de Stephan Zweig a Salvador Dalí, 1937

  • Postal autògrafa de Man Ray a Salvador Dalí, 1933

  • Postal autògrafa de Man Ray a Salvador Dalí, 1933

  • Carta autògrafa de Federico García Lorca a Salvador Dalí, juliol de 1927

Com a part del llegat de l'artista, el Centre d'Estudis Dalinians custodia les cartes, esborranys de cartes, postals, telegrames, anotacions, sobres i papers varis que Salvador i Gala Dalí varen rebre al llarg de la seva vida.

L'equip del CED manipula aquest material fent-ne primer una lectura i posteriorment procedint a la seva catalogació, digitalització i emmagatzematge. La informació que proporcionen aquests documents, tant a nivell de contingut com de continent, s'introdueix en una base de dades que permet recuperar la informació a través de diferents tipus de cerques.

La tasca de catalogació ens ajuda a ampliar i intensificar el coneixement tant de la producció de l'artista, com dels personatges de Gala i Dalí, i també obrir noves vies d'investigació.  A través de la correspondència obtenim, per exemple, nova informació sobre alguns encàrrecs encomanats a Dalí: pintures, retrats, anuncis, dissenys diversos, entre altres. També podem resseguir, tot reconstruint converses, l'execució de projectes com són exposicions, viatges, publicacions, conferències, discussions etc. 

Cada vegada més, els documents d'aquest fons es converteixen en un préstec valuós com a suport documental de les obres presentades en les exposicions sobre l'artista, siguin grans retrospectives o de caràcter monogràfic. A nivell intern, el fons de correspondència ens proporciona dades importants que són d'una gran utilitat a l'hora de completar projectes de recerca com el Catàleg Raonat de pintures o els estudis sobre escultura i obra gràfica de Salvador Dalí.