Fons documental. Hemeroteca

  • Numéro du cinquantenaire 1921/1971 réalisé par Salvador Dalí, Vogue, New York, 12/1971-01/1972

  • Dali News de Salvador Dalí, New York, núm. 2, 25/11/1947

  • Coberta il·lustrada per Salvador Dalí, Vogue, New York, 01/12/1946

  • Coberta il·lustrada per Salvador Dalí, Etcetera, New York, 05/1946

  • Coberta, Time, New York, núm. 24, 14/12/1936

  • Coberta il·lustrada per Salvador Dalí, Minotaure, Paris, núm. 8, 15/06/1936

  • Salvador Dalí, L’Amic de les Arts, Sitges, núm. 31, 31/03/1929

L'hemeroteca constitueix un ampli fons documental integrat per 68.600 articles digitalitzats que abasten des de l'any 1918 fins al 1989 i que permeten estudiar l'activitat de Dalí al llarg de la seva trajectòria.

D'aquests articles uns 35.000 són clippings o retalls de premsa que formen part de la col·lecció de l'artista, ja que Dalí havia estat subscrit a diverses agències que li proporcionaven les notícies a la premsa i les revistes on apareixia el seu nom.

Pel que fa a publicacions periòdiques, disposem d'un fons de més de 5.000 revistes tant d'àmbit local com nacional o internacional, entre les quals cal destacar L'Amic de les Arts, Documents, La Gaceta Literaria, Minotaure, Le Surréalisme au Service de la Révolution, Valori Plastici i Variétés.

Una anàlisi en profunditat d'aquest fons permet copsar la creixent aparició de l'artista en els mitjans impresos i, al mateix temps, posa en relleu el seu grau d'implicació en els projectes en què participa. A través de publicacions com Dali News, diari del qual edita dos números entre 1945-1947, o el número 522 de la revista Vogue, que realitza amb motiu del 50è aniversari de la publicació (1971-1972), l'artista aspira a la concepció i el disseny totals.