Fons documental. Documents efímers

  • Manifiesto místico, Salvador Dalí, Figueres, La Bisbal, 1952

  • Salvador Dalí, catàleg de l’exposició a la Julien Levy Gallery, New York, 1939

  • Declaration of the Independence of the Imagination and the Rights of Man to His Own Madness, Salvador Dalí, full volant, 1939

  • Exposition Salvador Dalí, catàleg de la Galerie Pierre Colle, Paris, 1931

  • Exposició S. Dalí, catàleg de les Galeries Dalmau, Barcelona, 1925

El Centre d'Estudis Dalinians compta amb una important col·lecció de més de 7.815 documents gràfics de diversa tipologia (cartells, catàlegs d'exposicions, invitacions, programes de mà, fulls volants...), destinats a la difusió d'esdeveniments i manifestacions artístiques lligats a la figura i l'obra de Salvador Dalí, el surrealisme i altres moviments destacats del s.XX.

El valor documental i artístic d'aquest fons rau alhora en el contingut dels materials i en el continent. Per una banda, l'estudi del contingut dóna informació molt valuosa sobre l'historial expositiu de l'obra daliniana - sobretot pel que fa a la primera època -, permet fer el seguiment de les conferències i esdeveniments artístics en els quals Dalí participa i ens remet a  diferents comunicats i manifestos publicats pel propi artista en diferents moments de la seva vida.

D'altra banda, l'estudi del continent permet copsar, una vegada més, la profunda implicació de l'artista en els projectes artístics que realitza. Sovint veiem com Dalí intervé en el procés de concepció i disseny dels materials efímers editats amb motiu d'una exposició  o esdeveniment, fet que concedeix a aquests documents un valor artístic afegit.