Notícies. La Fundació Dalí surt reforçada de la crisi

Figueres, 17 de maig de 2023

La Fundació Gala-Salvador Dalí ha tancat l'any 2022 amb resultats molt satisfactoris, que demostren una clara recuperació de la institució després de la crisi de la pandèmia, segons ha informat el seu president, Jordi Mercader, amb motiu de la reunió del Patronat celebrada a Figueres. Mercader ha anunciat que la Fundació encara el futur amb una aposta per la internacionalització, el reforçament de la seva organització i el desplegament d'una nova governança en benefici de la transparència, la transversalitat i la rendició de comptes.

Pel que fa als resultats, la Fundació Dalí surt reforçada de la crisi que va suposar la pandèmia. El 2022, ha obtingut un excedent de 4,5 milions d'euros, dada que representa un 15,76% de millora respecte l'any 2019. Aquest excedent és el resultat d'una disminució significativa de la despesa i d'una recuperació dels ingressos conseqüència de l'augment dels fluxos turístics i d'una major eficiència de la institució.

Els bons resultats es deuen a la recuperació de l'activitat dels tres Museus Dalí, al treball i esforç de l'equip humà de la Fundació, i als canvis duts a terme en la gestió de la institució que n'han millorat l'eficiència.

Pel que fa als visitants, els tres Museus Dalí han rebut 817.097 persones, xifra que suposa un increment del 106% respecte al 2021 però que encara es manté en un 23% per sota del 2019. Segons Mercader, la recuperació ha de permetre apropar-se a xifres anteriors a la pandèmia durant el 2023 degut, en particular, a la recuperació dels grups, una de les tipologies més afectades per les restriccions sanitàries. Quant a la distribució de visitants per països, destaquen els provinents de França (36%), la resta d'Espanya (15%) i Catalunya (10%), així com la disminució de visitants russos degut a la guerra d'Ucraïna.

Mercader ha anunciat el nomenament de dos nous membres vitalicis del Patronat, Estrella de Diego i David Vegara, en substitució d'Ana Beristain i de Josep Vilarasau, que han presentat la seva renúncia després d'anys de dedicació a la institució.

Per tal de guanyar en transparència i rendició de comptes, la Fundació Dalí s'ha dotat d'una nova governança que inclou un Codi Ètic amb els valors i principis que han d'acompanyar l'acompliment de la seva missió fundacional. D'acord amb l'esperit d'aquest codi, la Fundació ha creat una bústia de denúncia confidencial i anònima que estarà a disposició de tots els seus empleats.

La bona marxa de la Fundació permet reprendre projectes que la pandèmia havia deixat en standby i posar en marxa iniciatives de gran envergadura i significació com és l'exposició sobre l'obra de Salvador Dalí El Crist, que s'inaugurarà a principis de novembre de 2023. L'exposició, que anirà acompanyada d'un treball de reinterpretació del significat que té aquesta obra en la producció daliniana, constituirà una expressió decidida de la internacionalització que la Fundació vol emprendre els propers anys.