Fons documental. Biblioteca

  • Portada de The Double Helix, James D. Watson, Atheneum, New York, 1968

  • Sobrecoberta de Fantastic Memories, Maurice Sandoz, Doubleday, New York, 1945

  • Portada de Leonardo da Vinci, Ludwig Goldscheider, Phaidon Oxford University, London, 1943

  • Portada i frontispici de Le Révolver à Cheveux Blancs, André Breton, Cahiers Libres, Paris, 1932

  • Coberta de La Femme Visible, Salvador Dalí, Éditions Surréalistes, Paris, 1930

El CED gestiona la que un dia fou la biblioteca personal de Salvador Dalí i que, a la mort del pintor, es va traslladar de la casa de Portlligat a la Torre Galatea de Figueres. Aquesta comptava amb un nombre important de primeres edicions de les seves obres així com de publicacions realitzades amb altres artistes i autors de l'època surrealista.
Des del punt de vista temàtic, veiem reflectits els interessos del pintor per l'art en general. Menció especial mereixen els llibres sobre l'època renaixentista amb Miquel Angel i Leonardo da Vinci al capdavant així com clàssics espanyols com Velázquez o holandesos com Vermeer de Delft. La filosofia i la religió també conformen un gruix important així com la ciència i la literatura. També hi trobarem exemplars en rus, fonamentalment de literatura russa, que van pertànyer a Gala.

La política d'adquisicions del CED s'ha centrat principalment en dues vies d'actuació: la reconstrucció del que hauria estat la biblioteca del pintor -amb la compra d'aquelles primeres edicions o posteriors de llibres escrits per l'artista o altres en què hagués col·laborat com a il·lustrador-, i la adquisició d'aquelles publicacions especialitzades que ens permeten entendre la vida i l'obra de Salvador Dalí així com el context artístic, polític i social en què Dalí es movia.

La temàtica de les adquisicions a nivell de llibres va des de l'art de finals del s. XIX fins al més actual del segle XXI. Sense deixar de banda les últimes monografies i catàlegs d'exposicions sobre l'artista ni oblidar el context en què aquest es movia: sobretot l'època de les avantguardes i el surrealisme. També comptem amb diverses monografies d'artistes contemporanis i altres que el pintor considerava de capçalera.

La biblioteca del CED és una de les eines imprescindibles del nostre centre de documentació que serveix tant en les investigacions pròpies com les que puguin realitzar investigadors independents.