Drets i imatges

  • Gestió de drets i contacte
    Per obtenir informació sobre drets de reproducció de l'obra i material fotogràfic de Salvador Dalí, entreu en aquest apartat i poseu-vos en contacte amb nosaltres.
  • Salvador Dalí davant el colomar de Portlligat, Melitó Casals (Meli), 1958

  • Dali's Mustache, Philippe Halsman, 1954

  • Salvador Dalí pintant miniatures per a joies a Hampton Manor, Eric Schaal, 1941

  • Salvador Dalí i Gala treballant en el projecte Somni de Venus, Eric Schaal, 1939

  • Gala i Salvador Dalí, c. 1933

  • Salvador Dalí al seu apartament de París, c. 1932