La persistència de la memòria. Quadern pedagògic

Montse Aguer, Nuri Aldeguer, Irene Civil, Anna Otero i Antoni Pitxot

Fundació Gala-Salvador Dalí, 2009

Edició en català, castellà, francès i anglès