Dalí

Edició a cura de Dawn Ades; Exposició realitzada pel Palazzo Grassi i la Fundació Gala-Salvador Dalí amb la col·laboració de The Philadelphia Museum of Art de Filadelfia i el suport de MNCARS i el Salvador Dalí Museum de St. Petersburg.

Bompiani, 2004

Edició en anglès i italià.