Elena Dimitrievna Diakonova, Gala

Silvia Munt

Ovideo amb la participació de TVE- Canal+ - Televisió de Catalunya

 Amb la col·laboració de la Fundació Gala-Salvador Dalí, Generalitat de Catalunya, Institut Català de les industries catalanes, 2003.
Edició en Català, Castellà

Subtítols: Castellà, Anglès, Francès

Video