Notícies. La Fundació restaura un oli molt desconegut

Figueres, 30 d'octubre de 2006

Descripció i història de la peça
Es tracta d’un oli sobre tela amb un petit assemblatge de corda, realitzat l’any 1928, titulat Pescadors al sol. De mides considerables, 1 x 1 m, va ser signat per l’artista amb posterioritat a la data d’execució. L’obra, de la qual fins ara només se’n coneixia una imatge en blanc i negre, forma part d’una sèrie que Dalí va pintar al voltant de l’any 1928, i és la primera vegada que el públic la pot veure. No ha estat adquirida per la Fundació sinó que ha estat cedida pel propietari per tal que sigui exposada al Teatre-Museu Dalí, concretament a la Sala de les Peixateries.
Aquesta obra i d’altres similars semblen inacabades degut a les zones de tela blanca, sobretot si es comparen amb altres del mateix any. Les formes que apareixen sovint semblen incompletes: fragments, de vegades anatòmics, que s’agrupen a les vores de la tela o bé al centre. Són pintades amb colors plans (vermell, negre i blau). Malgrat la seva aparença abstracta, continuen estant estretament relacionades amb la recerca obsessiva de Dalí de maneres de representar el sexe, que oscil·len entre un erotisme codificat i la representació més sincera possible de l’activitat sexual.
La restauració
La intervenció que ha portat a terme el departament de Conservació i Restauració ha consistit en un examen tècnic complet a través de diferents tipus de llum -visible, infraroja i ultraviolada- i amb microscopi binocular de diferents augments, a fi de verificar l’existència o no de dibuixos preparatoris, de restauracions posteriors i, sobretot, per conèixer més a fons el procés d’execució d’aquesta pintura. Les fotografies i el resultat d’aquestes inspeccions, juntament amb el de les anàlisis químiques de micromostres, s’arxiven al departament de Conservació i Restauració i serveixen per ampliar la base de dades de la tècnica pictòrica de Salvador Dalí. El tractament de conservació i restauració s’ha centrat  d’una banda, en l’estabilització del procés de degradació que patien tant les fustes del bastidor, que estaven atacades per xilòfags (corcs), com les zones de pintura negra, que presentaven taques blanquinoses ocasionades per fongs i, a més, estaven molt clivellades. S’ha realitzat una neteja de la capa pictòrica que s’havia enfosquit amb el pas del temps, i s’ha dut a terme la fixació i reintegració de la capa pictòrica negra de les zones amb clivelles.
Pescadors al sol presenta dos particularitats que la fan singular i que, al mateix temps, han dificultat el tractament de restauració: l’assemblatge de cordes i el marc que formen part de la pintura dificulten el procés de desinfecció, i les taques i gruixos de pintura al revers de la tela, que Dalí va aplicar possiblement per netejar els pinzells, dificulten el procés d’aplanament i consolidació de la pintura clivellada.