Notícies. Presentació de la memòria 2008 i darrera adquisició

Figueres, 23 de març de 2009

Avui 23 de març a les onze del matí s’ha presentat a la Sala de els Loggies del Teatre-Museu Dalí, a Figueres, la Memòria Anual d’activitats i econòmica de la Fundació Gala-Salvador Dalí corresponent a l’exercici 2008, després que es reunissin dimarts dia 17 a Figueres els membres del Patronat en junta ordinària. La presentació de l’informe als mitjans de comunicació ha anat a càrrec de Montse Aguer, directora del Centre d’Estudis Dalinians, i Joan Manuel Sevillano, gerent. Així mateix, durant l’acte, Antoni Pitxot, director del Teatre-Museu Dalí i vicepresident de la Fundació Dalí, ha presentat la darrera adquisició d’obra de l’artista, tres dibuixos que Salvador Dalí va realitzar per il•lustrar el llibre 50 secrets màgics per pintar.

Vegeu el vídeo de la presentació.

Podeu consultar el document de la Memòria 2008 en format PDF.

Presentació de la darrera adquisició d’obra de Salvador Dalí
El patrimoni artístic i documental que gestiona actualment la Fundació Gala-Salvador Dalí se situa prop dels 200 milions d’euros. La Fundació ha dut a terme una intensa tasca d’adquisició d’obres. Més de 300 peces que actualment tenen un valor global de prop de 26 milions d’euros, amb fons generats íntegrament per la seva activitat.

Les tres obres que la Fundació Gala-Salvador Dalí ha presentat al Teatre-Museu Dalí són tres dibuixos procedents d’una col•lecció particular, il•lustracions de l’any 1947 per al llibre escrit pel mateix Dalí titulat 50 Secrets of Magic Craftsmanship. Dalí publica aquest tractat per a pintar a l’editorial de Nova York Dial Press el 1948, amb la qual ja havia publicat dos llibres més, The Secret Life of Salvador Dalí (La Vida secreta de Salvador Dalí) i la seva novel•la Hidden Faces (Rostres ocults), tots tres escrits durant la seva estada ininterrompuda als Estats Units del 1940 al 1948. 50 secrets màgics per a pintar és un tractat de pintura però també és un llibre ple de referències autobiogràfiques, anècdotes, cites pròpies i alienes. És un al•legat a favor de la tradició, representada pels pintors i els arquitectes del Renaixement —Rafael, Leonardo, Bramante, Palladio.

L’edició del llibre ve acompanyada de làmines a color d’algunes de les grans obres de la tradició, amb grans escenaris d’arquitectura clàssica reproduïts en pàgines dobles i tractats de pintura i arquitectura del segle XVI, especialment hi ha present la influència del tractat de la Divina proporció del frare franciscà Luca Pacioli (1445-1510), filòsof i matemàtic renaixentista.

De la lectura atenta de 50 secrets màgics per a pintar observarem, un com més, com el pintor justifica el seu gir al classicisme de forma teòrica i també a la pràctica amb les il•lustracions que l’acompanyen. Pertanyen a capítols diferents on es van desgranant els 50 secrets. A més, cadascun d’ells ve acompanyat d’una sentència explicativa del que l’observador està mirant.