Notícies. Segon estudi d'impacte econòmic

Figueres, 3 de juliol de 2012

La Fundació Dalí ha presentat el segon estudi d'impacte econòmic elaborat pel departament d'Economia de la Universitat de Girona, que compara els resultats amb les dades obtingudes en l'estudi de l'any 2005.

La presentació ha anat a càrrec de Modest Fluvià, catedràtic d’Economia de la Universitat de Girona, de Lluís Peñuelas i Joan Manuel Sevillano, secretari general i gerent de la Fundació Dalí, respectivament.

Vegeu el vídeo de la presentació.

Els principals resultats de l’estudi d’impacte econòmic que es presenta avui i que correspon a l’exercici de l’any 2011 són els següents:

- La despesa dels visitants als museus de la Fundació Dalí s’estima en 123 milions d’euros. Això representa un molt notable creixement (66%) respecte l’any 2005. Al seu torn, aquest creixement global es deu tant a l’augment en el nombre de visitants (18,5%), com al de la despesa per visitant (40%).

-El volum d’activitat econòmica generada, és a dir, l’import de les transaccions econòmiques originades per les activitats de la Fundació, s’estima en 181 milions d’euros, un 52% d’augment respecte l’any 2005.

-La generació de Producte Interior Brut, és a dir, el valor de la renda generada per les activitats de la Fundació, s’estima en 90 milions d’euros, un 67% d’augment respecte a l’any 2005. (A títol comparatiu, la magnitud estaria a l’entorn del 2,5% del PIB de l’Alt Empordà).

-Els llocs de treball induïts per les activitats de la Fundació s’estimen en uns 1.865, un 49% d’augment respecte l’any 2005.

L’informe constata una evolució econòmica molt positiva de la Fundació Dalí des del 2005 que, a més, ha de ser especialment valorada en dos sentits. Primer, perquè s’esdevé en una època de crisi general de l’activitat econòmica. I segon, perquè està fonamentada en bases sòlides i sostenibles. Així, si ens atenim als principals indicadors d’eficiència interna (costos d’explotació, costos laborals i subvencions públiques) es pot apreciar que els costos dels museus de la Fundació Dalí són inferiors en un 60-75% en relació a la resta dels principals museus estatals, tant públics com privats, i que la Fundació no té dependència de les subvencions públiques.