Notícies. Memòria d'Activitats 2013

Figueres, 17 de març de 2014

La Fundació Dalí ha presentat la Memòria Anual d’activitats i econòmica corresponent a l’exercici 2013, després que es reunissin els membres del Patronat en junta ordinària i l’aprovessin. La presentació de l’informe als mitjans de comunicació ha anat a càrrec de Montse Aguer, directora del Centre d’Estudis Dalinians, Lluís Peñuelas, secretari general, i Joan Manuel Sevillano, gerent.

La dada més significativa va ser la xifra de visitants als museus Dalí. Durant el 2013 van visitar-los 1.580.517 persones, un 8,42% més que el 2012, xifra històrica de visitants fins avui.

Desglossats per recintes museístics, són:
 

Teatre-Museu Dalí i espai Dalí·Joies de Figueres: 1.333.430 visitants

Castell Gala Dalí de Púbol: 136.744 visitants

Casa-museu Salvador Dalí de Portlligat: 110.343 visitants

 

Entre els resultats econòmics destaquen:

 

Inversions: 8.722.830,76 €

Despeses en activitats d’interès general: 10.893.962,83 €

Ingressos: 15.326.883,64 €

Excedent : 4.433.214,81 €

 

Les millores de les condicions de conservació, exposició i administració del patrimoni cultural portades a terme han comportat inversions per un valor de 2.075.227,35 euros.

 

La Memòria anual es pot consultar en PDF en aquest web.