Notícies. Avís legal

Figueres, 27 juny 2016.

Arrel de la sentència del Tribunal Suprem de data 20 de juny de 2016 i de les notícies aparegudes a la premsa, algunes de les quals han generat confusió, la Fundació Dalí vol aclarir el següent:

  • Aquesta sentència s'ha dictat en un procediment judicial iniciat per la Fundació Dalí en base al qual havia instat accions de diferent natura per infraccions de drets d'autor, de marques, d'imatge i per competència deslleial comeses per l'empresa Faber Gótic, S.L. i el seu administrador, el Sr. Javier Bofill, en una exposició permanent d'obres de Salvador Dalí amb seu a Barcelona. Totes aquestes accions van ser estimades i resoltes favorablement per a la Fundació Dalí excepte l'acció per infraccions de drets d'imatge de Salvador Dalí, que és l'única que fou objecte del recurs de cassació que ara ha resolt el Tribunal Suprem.
  • La sentència de l'alt tribunal es limita a abordar la legitimació de la Fundació en relació amb el dret d'imatge regulat per la Llei Orgànica 1/1982 sobre protecció del dret a l'honor, a la intimitat i a la pròpia imatge, que es limita a la vessant constitucional d'aquest dret i - per tant - afecta tan sols aquelles utilitzacions de la imatge d'una persona que la denigri. La resolució no entra a valorar la vessant patrimonial d'aquest dret - la seva explotació comercial o publicitària- al quedar fora de la regulació de la Llei Orgànica.
  • La Fundació Dalí, per tant, no ha estat privada de cap legitimació respecte a l'explotació comercial i publicitària del dret d'imatge de Salvador Dalí. La sentència del Suprem únicament incideix en què, davant d'una actuació que menyscabi o lesioni la imatge de l'artista (denigrant-lo o de manera no concordant amb la seva conducta en vida), i sempre que no comporti una explotació comercial o publicitària, la Fundació Dalí no podrà actuar en la seva defensa.
  • La sentència del Tribunal Suprem comporta que, davant d'una actuació d'aquest tipus que lesioni o denigri la imatge de l'artista, la Fundació no podrà actuar en la seva defensa, sinó que li correspondrà al ministeri fiscal.

La Fundació Dalí vol recordar el següent:

  • La Fundació Dalí no ha estat privada de legitimació respecte a l'explotació comercial i publicitària del dret d'imatge de Salvador Dalí ni la seva gestió en aquest camp ha estat limitada; continua sent l'única entitat autoritzada a concedir llicències d'ús comercial o publicitari de l'obra i la imatge del Mestre, una tasca que la Fundació Dalí té encomanada per delegació del Ministeri de Cultura.
  • La sentència del Tribunal Suprem no afecta en absolut els pronunciaments judicials ferms i definitius que declaren que el Sr. Javier Bofill i la seva societat Faber Gótic, S.L. no tenen dret d'exposició sobre les obres de l'anomenada "Col·lecció Clot" (origen de la majoria de les peces que exposava fins fa poc al Reial Cercle Artístic de Barcelona) ni poden utilitzar el nom ni la imatge de Salvador Dalí amb finalitats comercials (per exemple: donar el nom a una exposició o a un museu).
  • La Fundació Dalí, creada el 1983 per Salvador Dalí per promocionar, fomentar, divulgar, prestigiar, protegir i defensar l'obra artística, cultural i intel·lectual del pintor, és la cessionària exclusiva dels drets de propietat intel·lectual, propietat industrial i d'imatge de Salvador Dalí en virtut de la cessió per part de l'Estat espanyol, hereu universal del pintor. Aquesta cessió està emparada per l'Ordre ministerial CUL/2911/2011 de 10 d'octubre, que renova les ordres prèvies de 19 de gener de 2004, de 25 de juliol de 1995 i de gener de 2001, així com pel conveni de cessió de drets de 14 de novembre de 2011, en virtut del qual el Ministeri de Cultura atorga en exclusiva a la Fundació Dalí les facultats d'administració i explotació dels drets d'imatge, propietat intel·lectual i propietat industrial, marques, patents i altres drets immaterials derivats de l'obra artística i la figura de Salvador Dalí.

Per a més informació sobre aquesta qüestió, no dubteu a contactar amb els Serveis Jurídics de la Fundació Dalí: Isabella Kleinjung ikleinjung(ELIMINAR)@fundaciodali.org