Notícies. Creada la Comissió Nacional per a la commemoració del centenari del naixement de Salvador Dalí

28 de juny de 2002

El Butlletí Oficial de l'Estat (BOE) publica avui l'ordre ministerial segons la qual es crea, sota la presidència d'honor de Ses Majestats els Reis, la Comissió Nacional per a la commemoració del centenari del naixement de Salvador Dalí l'any 2004. Segons l'ordre, signada per la ministra d'Educació, Cultura i Esport, Pilar del Castillo, "s'ha considerat convenient crear una Comissió Nacional que pugui portar a terme la preparació d'un ampli programa d'activitats en commemoració del naixement d'aquest gran artista català". L'ordre estableix que aquesta Comissió, adscrita al Ministeri d'Educació, Cultura i Esport, "programarà, impulsarà i coordinarà les activitats que portin a terme les administracions públiques, les entitats públiques i privades i els particulars que participin en la celebració".

Per al compliment del seus fins, la Comissió Nacional s'estructurarà en els òrgans següents: el president, el president executiu, el ple, la comissió executiva i el comissari. El president de la Comissió Nacional serà el ministre d'Educació, Cultura i Esport, i el president executiu serà el president de la Fundació Gala-Salvador Dalí. El ple estarà integrat per Ses Majestats els Reis (presidència d'honor), el ministre d'Educació, Cultura i Esport (president), el secretari d'estat de Cultura, el conseller de Cultura de la Generalitat de Catalunya, el president de la Fundació Gala-Salvador Dalí (vicepresidents) i nombrosos vocals en representació de les diverses administracions públiques estatals, autonòmiques i locals, així com representants d'importants museus, fundacions i institucions culturals (Museo Nacional del Prado, Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, Fundació "la Caixa", Salvador Dalí Museum, Palazzo Grassi, Tate Gallery, Museum of Modern Art, Metropolitan Museum, etc.). La comissió executiva estarà formada per diverses persones expertes que duran a terme els programes d'activitats i qualsevol altra funció aprovada pel ple, i el comissari de la Comissió Nacional serà el director del Centre d'Estudis Dalinians de la Fundació Gala-Salvador Dalí.