Preservar - Conservació Preventiva

Pla de conservació de dibuixos i gravats

El pla de conservació preventiva de dibuixos i obra gràfica del fons de la Fundació Gala-Salvador Dalí es porta a terme amb la finalitat de millorar la conservació de les obres per mitjà del sistema d'emmagatzematge, dels materials de conservació i de la seva ubicació en el magatzem. L'actuació proposada consisteix bàsicament en la redistribució en caixes de conservació, i no sols millora les condicions del fons de 3.325 dibuixos originals i 1.055 peces d'obra gràfica, en total 4.380 obres, sinó que també facilita enormement l'accessibilitat de consulta i la manipulació de les peces.