Notícies. Turespaña i la Fundació Dalí presenten els primers resultats del conveni marc

Madrid, 15 de novembre de 2006

Han assistit a l’acte el Secretari General de Turisme i vicepresident primer executiu de Turespaña, Raimon Martínez-Fraile, la directora de Turespaña, Amparo Fernández González, i per part de la Fundació Gala-Salvador Dalí, el seu president, Ramon Boixadós, la directora del Centre d’Estudis Dalinians, Montse Aguer, que va ser comissària de l’Any Dalí, i Joan Manuel Sevillano, gerent de la Fundació.
Una de las contraprestacions que la Fundació Gala-Salvador Dalí posava a disposició de Turespaña era la restauració de dues obres propietat de Turespaña que Dalí havia realitzat als anys 1970 i 1972.
Dos collages de Dalí amb història
Salvador Dalí presentà l’obra L’Ull el 25 d’abril de 1971, en el Palacio de Exposiciones y Congresos de Madrid. Li havia estat encarregada pel Ministerio de Información y Turismo per ser utilitzat com a cartell turístic de promoció d’Espanya.
Per a la seva execució, l’artista intervé, com fa en nombroses ocasions al llarg de la seva trajectòria pictòrica, sobre una obra ja existent: la reproducció d’un dibuix de l’arquitecte del segle XVIII, Claude Nicolas Ledoux, titulat Vista de l’interior del teatre de Besançon, i la dalinitza. El símbol de l’ull havia estat utilitzat en anteriors ocasions per Salvador Dalí. Així, per exemple, l’any 1969 el reinterpreta en un dibuix per al cartell Surrealisme.
El procés de restauració
Els collages de Turespaña, L’Ull (1970) i Costa Brava (1972), realitzats per Salvador Dalí amb guaix sobre collage de paper imprès, han estat restaurats pel Departament i de Conservació i Restauració de la Fundació Gala-Salvador Dalí. La intervenció s’ha iniciat amb un examen tècnic complet de les obres, consistent en, d’una banda, macrofotografies de la capa pictòrica i, de l’altra, proves d’estabilització i fixació del guaix amb un consolidant a diferents concentracions en tots els colors de la capa pictòrica. Aquesta capa presentava una degradació important.
Aquest era el problema principal de totes dues obres, especialment de Costa Brava, perquè està formada per diferents tipus de paper imprès de superfície brillant. Dalí va aplicar el guaix amb pinzellades de molta textura sobre aquest tipus de paper, el qual no facilitava una bona adhesió al guaix, i aquest era un dels motius pels quals les pintures presentaven molta fragilitat, nombroses clivelles i llacunes en la capa pictòrica. La major part de la restauració s’ha centrat en  estabilitzar i consolidar el guaix amb una alga d’origen japonès que ha donat un excel·lent resultat. A més, la intervenció ha consistit en la neteja en sec de les obres i la fixació d’alguns fragments de paper que formen el collage que estaven desenganxats parcialment i deformats degut al gruix de la capa pictòrica. Finalment, s’han millorat els marcs i canviat els vidres mats per metacrilats amb filtre protector de llum ultraviolada.
Les dades obtingudes de l’examen portat a terme sobre els materials d’ambdues peces s’arxiven en el Departament de Conservació i Restauració i serveixen per ampliar la base de dades de la tècnica pictòrica de Salvador Dalí.
Plans d’actuació: la promoció conjunta a l’exterior
El conveni entre Turespaña i la Fundació Gala-Salvador Dalí també contempla la signatura de plans específics per a diferents àmbits d’actuació. A dia d’avui se n’ha signat un per a la col·laboració mútua en la promoció al Japó amb motiu de l’exposició sobre Dalí que s’està celebrant a Tòquio en aquests moments, titulada Dalí: the centennial retrospective. Així mateix s’estan enllestint les negociacions per a la signatura d’un segon pla d’actuació per a l’exposició que tindrà lloc a la Tate Modern de Londres l’any vinent, dedicada a la relació de Salvador Dalí amb el cinema.
Mitjançant el conveni marc, ambdues institucions es comprometen a col·laborar en l’organització d’aquestes mostres, l’edició i distribució de material promocional, i en un concurs el primer premi del qual consistirà en un viatge a Espanya, amb Dalí com a figura central en el recorregut que s’organitzarà per als guanyadors. S’incidirà bàsicament sobre els operadors turístics i els mitjans de comunicació del país objecte de la campanya per difondre no tan sols les exposicions pròpiament, sinó també Espanya com a destí turístic, reforçat per l’atractiu de Salvador Dalí i la ruta daliniana.