Notícies. La Fundació Gala-Salvador Dalí signa un acord amb el Grup Seidor i SAP per dur a terme un projecte de renovació tecnològica

31 de març 2003

La Fundació Gala-Salvador Dalí i el Grup Seidor, consultora de tecnologies de la informació, han signat un acord de col·laboració per mitjà del qual aquesta consultora durà a terme el projecte de renovació tecnològica de la Fundació, basat en la plataforma mySAP Business Suite.


La iniciativa s’inscriu en el marc del Pla d’actualització tecnològica que la Fundació Gala-Salvador Dalí està desenvolupant actualment en diversos àmbits. L’objectiu principal és la renovació tecnològica dels diferents processos mitjançant la implantació de la plataforma mySAP Business Suite, que serà realitzada pel Grup Seidor. Amb una inversió en programari, maquinari i serveis de l’ordre de 200.000 euros, el projecte tindrà una àmplia cobertura funcional que abastarà les diferents àrees i processos interns de gestió de la Fundació, com finances, actius fixos, tresoreria, controlling, vendes i compres.


Amb la implementació d’aquesta nova plataforma tecnològica, la Fundació Gala-Salvador Dalí pretén dotar-se d’un suport tecnològic que li permeti afrontar nous projectes amb total seguretat i eficàcia així com organitzar totes les dades en un únic sistema, la qual cosa facilitarà l’operativitat i eficiència dels processos.


SAP és el proveïdor líder mundial de solucions de programari d’e-business. Gràcies a la plataforma mySAP Business Suite, els empleats d’organitzacions d’arreu del món poden millorar les relacions amb els seus clients i socis, optimitzar les operacions i aconseguir importants nivells d’eficiència en tota la seva cadena de subministrament. Avui dia, més de 19.300 companyies de 120 països disposen de més de 60.100 instal·lacions de programari SAP. Amb filials en 50 països, la companyia cotitza sota el símbol SAP en diversos mercats financers, entre els quals s’inclouen les borses de Frankfurt i el NYSE.


Des de fa cinc anys, el Grup Seidor és la companyia líder en nombre de noves instal·lacions de mySAP Business Suite, amb més de 300 professionals que ofereixen solucions a les diferents problemàtiques i requeriments de clients; prova d’això és el premi al millor Solution Provider de SAP que li ha estat atorgat els últims cinc anys.