Notícies. Presentació de la Memòria 2002

14 d'abril 2003

L'edició corresponent a l'any 2002 de la Memòria anual de la Fundació Gala-Salvador Dalí és un document en el qual es fa balanç de l'activitat de la institució a partir dels seus objectius fundacionals: «promocionar, fomentar, divulgar, prestigiar, protegir i defensar l'obra artística, cultural i intel·lectual de Salvador Dalí». Aquesta Memòria recull les principals fites de l'exercici recentment tancat i representa un pas més en el procés de millora de la comunicació exterior de la institució, atès que, amb l'objectiu de potenciar-ne la difusió internacional, es publica en una edició de 1.500 exemplars i, per primera vegada, en versions català-castellà i anglès-francès.

La Fundació Gala-Salvador Dalí és una fundació privada sense ànim de lucre creada el 1983 pel mateix Dalí. Entre els resultats que es mostren a la Memòria, cal destacar que durant l'any 2002 la Fundació va rebre un total d'1.148.188 visitants als seus quatre centres museístics, xifra que representa un augment del 16,9% respecte al 2001. Un dels principals projectes en els quals treballa la institució en aquests moments és l'organització de l'Any Dalí 2004, destinat a commemorar el centenari del naixement del pintor.

La Memòria inclou així mateix diversos annexos amb un estudi de públic i un informe de gestió econòmica. Dins el capítol de resultats econòmics, cal remarcar els excedents de 3.137.000 euros obtinguts per la Fundació en l'exercici del 2002.

La Memòria 2002 es troba disponible en format PDF a la secció Algunes dades d'interès d'aquest web.