Notícies. Adquisició de dibuixos, manuscrits i fotografies de Dalí

Figueres, 7 de juny de 2010

La Fundació Gala-Salvador Dalí ha presentat als mitjans de comunicació  dibuixos, manuscrits i fotografies, alguns d'ells inèdits, que ha adquirit els darrers dos anys. És una documentació que forma part dels fons del Centre d'Estudis Dalinians i serveix per aprofundir en l'estudi de la trajectòria artística i vital de Salvador Dalí i és objecte d’investigació interna.

L’objectiu de la política d’adquisicions de la Fundació és mantenir el museu de Figueres com la peça fonamental per entendre l’evolució pictòrica, el pensament i la vida de Salvador Dalí. Les compres de la Fundació no abracen només l’obra pictòrica, sinó també documentació diversa, ja que el Centre d’Estudis Dalinians adquireix constantment llibres i revistes i, en menor volum i freqüència, fotografies, fullets i manuscrits. S’acostumen a fer a cases de subhastes o a col•leccionistes privats i amb fons generats exclusivament per la pròpia Fundació Dalí. Durant els dos darrers anys la Fundació Dalí hi ha invertit més de 400.000 Euros en aquest tipus de documentació, un material que potser no té l’espectacularitat de les pintures del Mestre, però serveix per aprofundir en l’estudi de totes les facetes artístiques de Salvador Dalí. Aquest tipus de documents no tan sols faciliten la feina diària del Centre d’Estudis, sinó que també la dels estudiosos del pintor que vénen a consultar.

Les peces que s’han mostrat a la roda de premsa són obres originals, la major part inèdites, fonamentalment dibuixos, manuscrits i fotografies.

Un dels dibuixos inèdits ens remet als contes que va fer per a la seva germana (1916-17), per entretenir-la quan estava convalescent. És una vinyeta per a una possible historieta gràfica o un còmic.

De 1926, és una carta incompleta de Salvador Dalí a Luis Buñuel que la Fundació va adquirir en una subhasta. Són 8 pàgines manuscrites, on el pintor comenta en què està treballant i explica les darreres novetats: el text sobre Sant Sebastià que publicarà properament, la seva estada a Cadaqués i un episodi viscut a Madrid. Li comunica que està expulsat definitivament de l’Escola de Bellas Artes de San Fernando i que a la tardor començarà el servei militar. Part del manuscrit està escrit sobre fulls de la notaria del pare.

S’ha adquirit també un conjunt de dibuixos, manuscrits i primeres edicions de llibres relacionats amb el Dalí surrealista. Aquests documents són objectes d’art en ells mateixos, de gran vàlua i que, pel seu contingut, podem qualificar d’excepcionals: 

1) Document relligat que conté un exemplar de l’edició francesa del poema de Salvador Dalí, Metamorfosi de Narcís (1937) i dos fulls més d’esborrany del text. L’anterior propietari va fer enquadernar dos fulls manuscrits més. Hi ha també esborranys per a dos articles del pintor publicats en revistes del grup surrealista. El primer és un fragment de l’article publicat a Minotaure (juny 1933), Interprétation paranoïaque-critique de l'image obsédante, "L'Angelus de Millet" i el segon són idees per a l'article Les Idées lumineuses "Nous ne mangeons pas de cette lumière-là" publicat a L'Usage de la Parole, el febrer de 1940. Acompanyen aquests manuscrits uns dibuixos molt interessants: tres estudis preparatoris de l’oli Metamorfosi de Narcís de 1937 de la col•lecció de la Tate Modern de Londres i que s’ha pogut veure al Teatre-Museu Dalí la tardor de 2008 i, a més, un conjunt de dibuixos de temàtica eròtica, també de la mateixa dècada.

2) Document enquadernat amb pergamí que consta de l’exemplar núm. 4 de l’edició francesa de l’Oda a Salvador Dalí de Federico García Lorca, publicada el 1938 per l’editorial GLM. Va acompanyat de tres fulls manuscrits (el poema traduït) segurament fets de la mà de Paul Éluard qui, juntament amb Louis Parrot, signen la traducció. A més, hi trobem uns magnífics dibuixos, dels quals destaquen dos estudis per a l’oli de 1931 La vellesa de Guillem Tell.

3) Document també està relligat. Es tracta d’un exemplar del llibre de René Crevel Dalí ou l’anti-obscurantisme de 1931 i que havia format part de la biblioteca de Paul Éluard, com ho indica la dedicatòria de l’autor al poeta. Inclou, a més, un dibuix datat de 1923, un petit estudi per a l’obra Construcció tova amb mongetes bullides (Premonició de la guerra civil) (c. 1936) i un esborrany de carta de Salvador Dalí, possiblement a André Breton, on explica la tesi del seu proper article dedicat a l’objecte.

4) Aquest darrer que també està datat als anys 30 va ser comprat en una subhasta. Es tracta del guió per a un espectacle, que finalment no es va produir, basat en un dels temes cabdals de reflexió del pintor en aquest moment: L’Àngelus de Millet. El guió va acompanyat d’uns dibuixos preparatoris de gran interès amb les descripcions d’un parell d’escenes i un dels telons de fons per a l’espectacle. També hi trobem també una carta, el destinatari de la qual desconeixem, on parla de qüestions tècniques de la realització de l’obra.

Finalment, cal assenyalar un conjunt de fotografies, la majoria d’elles inèdites, que completen la col•lecció d’instantànies dels anys 30, en plena època surrealista.