Notícies. La Fundació Gala-Salvador Dalí esdevé propietària de Demart Pro Arte, B.V.

Figueres, 19 de juliol de 2004

Demart s’ha aplanat a la demanda plantejada per la Fundació mitjancant la qual se sol·licitava la disolució del Salvador Dalí Pro Arte Trust. Conseqüentment, la Fundació es convertirà en plena propietària de la totalitat del capital social de Demart, la gestió de la qual ja ha assumit en règim d’administració única. La Fundació procedirà a desistir de les accions judicials seguides contra Demart a tot el món, per què es produeix una situació que fa innecessària la continuació d’aquestes accions. Demart, per la seva banda, desistirà de totes les accions iniciades tant contra l’Estat espanyol com contra la Fundació Dalí o tercers en qüestions que afectaven la discusió de drets de propietat intel·lectual o industrial, que en aquest moment controla la Fundació de forma directa o indirecta.

Aquesta és una gran notícia que la Fundació es complau a comunicar al mercat de l’art, ja que pacifica definitivament unes situacions litigioses que ara quedaran totalment superades. Aquest és el millor homenatge que es podia retre a Salvador Dalí en ocasió del centenari del seu naixement.