Notícies. Programa Indika de la Diputació de Girona

Figueres, 27 de setembre de 2010

El Servei Educatiu de la Fundació Dalí ofereix visites guiades al Teatre-Museu Dalí de Figueres, al Castell Gala Dalí de Púbol i a la Casa Salvador Dalí de Portlligat. A través del Programa Indika de la Diputació de Girona, els escolars de les comarques gironines es poden beneficiar d’importants descomptes en el cost d’aquestes activitats.


El programa de Patrimoni Cultural i Educació, Indika, s’emmarca en el servei de recursos pedagògics de la Diputació de Girona amb l’oferta destinada als espais considerats com a patrimoni cultural de les terres de Girona. Amb aquest programa, es vol materialitzar l’aproximació dels escolars als centres de conservació, difusió i interpretació del patrimoni gironí i contribuir a la seva formació en l’àmbit concret del patrimoni cultural. Les activitats pedagògiques incorporen valors per aconseguir la sensibilització i la responsabilitat envers aquest tipus de patrimoni.

Finalitat
La principal finalitat del programa és la de fomentar el coneixement i la protecció del patrimoni cultural entre els joves, amb el convenciment que l'educació és el millor aval per a la defensa del llegat cultural. De la mateixa manera, mitjançant la interpretació preparada pels professionals dels diferents espais, es vol aconseguir que els escolars assimilin el patrimoni com a propi i desenvolupin la seva identitat cultural.

Aquest programa és coherent amb l’objectiu de difondre l’obra de Salvador Dalí, tal i com consta als Estatuts de la Fundació Dalí, una de les tasques principals del Servei Educatiu.