Notícies. Es presenta la Memòria 2010

Figueres, 22 de març de 2011

La Fundació Gala-Salvador Dalí ha presentat a la Sala de les Loggies del Teatre-Museu Dalí de Figueres la Memòria Anual d'Activitats i Econòmica corresponent a l'exercici 2010, després que es reunís el Patronat en sessió ordinària. La presentació de l'informe ha anat a càrrec de Montse Aguer, directora del Centre d'Estudis Dalinians, Lluís Peñuelas, secretari general, i Joan Manuel Sevillano, gerent.

Aquí podeu consultar la Memòria 2010 en català/castellà