Notícies. Es presenta la Memòria 2014

Figueres, 16 de març de 2015

La Fundació Dalí ha presentat la Memòria d'Activitats i de Gestió Econòmica corresponent a l'exercici 2014.

Es pot consultar el document sencer a l'apartat de Publicacions i la Nota de Premsa amb un resum de les dades més importants.