Notícies. S.M. el Rei d’Espanya inaugura l’Any Dalí 2004

Figueres, 6 d’octubre de 2003

S.M. el Rei d’Espanya ha presidit la reunió de la Comissió Nacional per a la Commemoració del Centenari del Naixement de Salvador Dalí, que s’ha celebrat al Teatre-Museu Dalí de Figueres. En acabat, S.M. el Rei Joan Carles ha declarat oficialment inaugurat l’Any Dalí.

Entre d’altres personalitats, han participat en l‘acte SAR l’Infanta Cristina, com a membre del Patronat de la Fundació, la ministra de Cultura, Excma. Sra. Pilar del Castillo, el secretari d’estat de Cultura, Excm. Sr. Luis Alberto de Cuenca, el President de la Generalitat de Catalunya, Molt Honorable Sr. Jordi Pujol, l’alcalde de Figueres, Ilm. Sr. Joan Armangué, el president de la Fundació Gala-Salvador Dalí i de la Comissió Executiva del centenari, Sr. Ramon Boixadós, i la Sra. Montse Aguer, comissària de l’Any Dalí i Directora del Centre d’Estudis Dalinians. La Sra. Aguer ha destacat la importància del centenari perquè permetrà noves percepcions de la vida, l’obra i el pensament d’un gran artista com és Dalí.

El programa d’activitats que es va aprovar oficialment està dividit en quatre parts: la primera conté exposicions que se celebraran a l’Estat espanyol i arreu del món. La segona inclou simposis i congressos. La tercera es refereix a publicacions com la de les obres completes de Salvador Dalí en català i castellà (vuit volums que inclouran assatjos, novel.les, teatre i poesia). Una de les aportacions més grans al centenari serà l’edició on-line del Catàleg Raonat de les obres del pintor, promogut i executat per la Fundació Gala-Salvador Dalí. Només estarà disponible en format digital i es podrà consultar a través de la pàgina oficial de la Fundació: www.salvador-dali.org La quarta part del programa consisteix en d’altres manifestacions culturals com festivals, teatre, un concert commemoratiu, etc. Per a més informació, poden consultar el programa en l’apartat Dalí2004.

Coincidint amb la celebració del centenari, s’ha presentat el portal http://www.dali2004.info on s’hi troben tots els enllaços a les institucions que participen en l’Any Dalí.

La celebració de l’Any Dalí commemora el centenari del naixement de Salvador Dalí i Domènech (Figueres, 11 de maig de 1904 – 23 de gener de 1989). La Fundació Gala-Salvador Dalí vol aprofitar aquest esdeveniment per propiciar el retrobament amb la seva vida i obra. Les activitats programades per al centenari són de caràcter internacional i es realitzaran durant tot l’any 2004 i part del 2005.

L’organització global de l’Any Dalí és competència d’una Comissió Nacional sota la Presidència d’Honor de S.M. els Reis d’Espanya. Aquesta Comissió programarà, impulsarà i coordinarà les activitats més importants que es portin a terme. En aquesta comissió, a més de la Fundació, hi són representades totes les administracions públiques, nombrosos museus, entitats i personalitats d’àmbit nacional i internacional vinculades a la vida i obra de l’artista.