Notícies. La Justícia dóna la raó a la Fundació Gala-Salvador Dalí

27 de març de 2002

El Jutjat de Primera Instància núm. 54 de Madrid ha declarat, en sentència de data 15 de març, que el contracte en base al qual la societat Demart Pro Arte pretén explotar els drets de l'obra daliniana fou vàlidament revocat l'any 1994 per l'Estat com a hereu de Salvador Dalí com a conseqüència de la mort d'aquest últim.
La sentència, que ahir va ser notificada a les parts, declara plenament i vàlidament extingits els drets del Sr. Robert Descharnes, qui havia instat aquest procediment contra l'Administració General de l'Estat i la Fundació Gala-Salvador Dalí. El Jutjat, a més, ha imposat els costos del procediment al Sr. Descharnes.
Aquesta sentència se suma a la llarga llista d'actuacions en les què el Sr. Descharnes ha pretès actuar contra l'Estat i contra la Fundació Gala-Salvador Dalí, i per les què en cap ocasió ha obtingut el reconeixement. Aquesta sentència representa un fracàs rotund de les pretensions del Sr. Descharnes, i reforça els drets de l'Estat espanyol com a hereu universal de Salvador Dalí i els de la Fundació Gala-Salvador Dalí com a gestora d'aquests drets per encàrrec exprés del mateix Estat.
El President de la Fundació Gala-Salvador Dalí, Ramon Boixadós, ha mostrat la seva satisfacció davant d'aquesta sentència "pel reconeixement internacional que això representarà davant dels intents de crear confusió que en aquest camp ha volgut generar el Sr. Descharnes".