Restaurar - Intervencions Restauració

Restauració de la barca de la Gala

El pla de revisió i manteniment periòdic de les obres exposades a l'exterior ens indica els tractaments per realitzar i la prioritat. Un exemple d'això és la intervenció integral duta a terme, en 2011, a la barca de Gala, objecte cabdal del Museu que Dalí va instal·lar al capdamunt del seu Cadillac, al mig pati principal. El problema principal que presentava era que s'acumulava l'aigua de pluja al seu interior. Durant gairebé dos mesos, enfilats dalt d'una bastida de 14 metres, els restauradors i l'equip de tècnics coordinats pel Departament, van estar sanejant les estructures metàl·liques, van consolidar la carcassa de fusta, restaurar els elements de polièster de la barca, i netejar la vela i el motor que obre el paraigua que la corona, amb uns resultats molt satisfactoris.