Edició múltiple de Salvador Dalí

Es considera una Edició múltiple de Salvador Dalí, tota aquella edició limitada d'escultures o obres tridimensionals realitzada abans del 23 de gener del 1989, que superi el nombre de 8 exemplars + 4 proves d'artista i que derivi d'un model realitzat per Dalí.

Aquesta edició ha de respondre a un contracte signat entre Dalí i l'editor abans del 23 de gener de 1989, on s'hagin especificat els detalls de l'edició. Cadascun dels exemplars resultants de l'edició ha d'estar identificat mitjançant la signatura de l'artista, la numeració del tiratge i el segell del fonedor.

Per tant una escultura o objecte tridimensional serà considerat com a Obra múltiple de Salvador Dalí, sempre i quan s'acrediti que:

(i) pertany a una edició limitada que excedeix els 12 exemplars realitzada per Dalí en vida, i sota la seva supervisió

(ii) el model (tridimensional) utilitzat per a realitzar l'edició va ser creat per Salvador Dalí en vida

(iii) existeix un contracte signat per Dalí que empara l'edició

(iv) les mesures i els materials són els autoritzats per Dalí

(v) la signatura de l'obra és autèntica de Dalí

(vi) la numeració de l'obra coincideix amb un dels exemplars previstos de l'edició

(vii) el segell del fonedor es correspon amb la foneria que va realitzar l'edició

En algunes ocasions, el nombre d'edicions i el número d'exemplars que havia de comprendre cadascuna de les edicions no es va fixar en el mateix contracte de l'edició, sinó que segurament va ser pactat a posteriori. Per això és absolutament necessari que el tiratge de l'edició i la numeració de l'exemplar consti en el certificat d'autenticitat emès pel propi Dalí, i també en la numeració (marcatge) sobre la superfície de la pròpia obra. Per aquest motiu, l'autenticitat de cada edició serà estudiada i validada cas a cas abans de validar-ne la seva autenticitat.

Per bé que s'han plantejat alguns pros i contres sobre els termes dels contractes signats per Dalí que es situen en l'origen d'aquestes edicions, el que sembla clar és que l'artista era totalment conscient que el que estava autoritzant a través de determinades edicions múltiples anava més enllà i es diferenciava d'una edició original. Aquesta apreciació es basa en la lectura comparada d'alguns contractes signats per Dalí de manera gairebé simultània, en els que l'artista autoritza específicament edicions limitades a 8 exemplars + 4 proves d'artista. Per tant, hi ha d'haver una distinció molt clara entre aquests dos tipus d'edicions, i les obres que en resulten seran indefectiblement originals o múltiples.