Preservar - Conservació Preventiva

Obres que viatgen

Cada any la Fundació organitza i col·labora en una sèrie d'exposicions itinerants arreu del món. El Departament es responsabilitza dels aspectes de la conservació de les obres durant els préstecs i les exposicions, a fi de minimitzar els factors de risc que comporta tot moviment d'obres d'art. En la preparació de les obres que es presten, es realitzen diversos processos que en garanteixen les millors condicions de conservació, com és ara la revisió de l'estat de conservació, l'elaboració d'informes de condició a la sortida i arribada de les peces, la revisió i millora dels emmarcaments, la realització de viatges com a correus, la supervisió dels embalatges, moviment, emmagatzematge i exhibició de les obres durant el trasllat i en la instal·lació el museu on s'han d'exposar.